Intern onderzoek naar dodelijk ongeval afgerond

Op 27 juni jl. gebeurde er op ons project in Delft een dodelijk ongeval. Op dit moment onderzoeken de Nederlandse Arbeidsinspectie en de politie hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren. Naast dit onderzoek heeft Van Gelder het ongeval intern onderzocht.

Aanbevelingen voorbereiding en uitvoering

Uit het interne onderzoek zijn de onderstaande aanbevelingen gedaan. Deze zijn samen met het projectteam – waar het ongeval is gebeurd – geschreven. Deze aanbevelingen zijn onderverdeeld in de voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase.

Aanbevelingen voorbereidingsfase

1. In het ‘V&G-plan ontwerpfase’ van de opdrachtgever staan de risico’s van het werk. Bepaal op basis van deze risico’s welke maatregelen nodig zijn om onze werkplek veilig te maken én te houden. De maatregelen zet je vervolgens in het ‘V&G-plan uitvoeringsfase’. Is er iets onduidelijk of staan er in het ‘V&G-plan ontwerpfase’ onhaalbare maatregelen? Neem dan contact op met de opdrachtgever.

2. Bepaal in de calculatie- en werkvoorbereidingsfase hoe we het werk gaan maken en wat daarvoor nodig is. Wij adviseren je om dit eventueel samen met de uitvoering te doen. Door in deze fase het hoe en wat vast te stellen, voorkom je dat er in de uitvoering nog keuzes gemaakt moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan het materieel dat je nodig hebt: is dit geschikt voor het werk en voor de locatie? Denk ook aan aanrijdroutes (voorkom zoveel mogelijk achteruitrijden), de inrichting van de bouwplaats en houd rekening met voldoende werk- en/of bewegingsruimte.

3. Gebruik in de voorbereiding van het project het stappenplan Reductie Aanrijdgevaar om de projectlocatie veilig te krijgen. Stel jezelf hierbij de vraag wat de veiligste werkwijze is en probeer zo veel mogelijk te voorkomen dat collega’s dichtbij het materieel moeten werken.

4. Moeten we meer of minder werk uitvoeren dan vooraf gedacht? Kijk dan, ook als de werkzaamheden hetzelfde zijn, of er nieuwe risico’s zijn en welke maatregelen we moeten nemen om die risico’s te beperken.

Aanbevelingen uitvoeringsfase

1. Voordat het werk begint houden we een overdrachtsmoment, we noemen dat ook wel de warme overdracht. Dit betekent dat de calculatie en werkvoorbereiding samen met de uitvoerder de risico’s en maatregelen doornemen en hoe het werk veilig uit te gaan voeren. Hierin wordt onder andere besproken: de werkmethode, aanrijdroutes, bouwplaatsinrichting, in te zetten materieel en andere voorzieningen zoals verkeersmaatregelen die we nodig hebben.

2. Voer de werkzaamheden uit zoals besproken in de overdracht. Moet je van deze afspraken afwijken (ook bij meerwerken) of is er iets onduidelijk, bespreek dit dan met degene die het werk heeft voorbereid en bepaal opnieuw de risico’s en te nemen maatregelen.

3. Bespreek tijdens de startwerkinstructie hoe het werk uitgevoerd wordt, de algemene en projectspecieke risico’s en de maatregelen. Bespreek ook de taken die iemand moet uitvoeren, wat de risico’s zijn en hoe iemand deze risico’s beperkt.

4. Voorkom aanrijd- en beknellingsgevaar:

  • Let op de dode hoek van een machine en vrachtwagen en houd contact met de machinist/chauffeur (zie je mij, zie ik jou).
  • Voorkom dat collega’s of leveranciers achteruit moeten rijden. Moet je toch achteruitrijden dan wordt het materieel begeleidt/gegidst.
  • Maak duidelijke afspraken met elkaar en weet van elkaar wat je gaat doen.
  • Kom niet tussen materieel en andere voertuigen dat rijdt of (mogelijk) in beweging kan komen. Blijf ook uit de buurt van objecten op hoogte, zoals hijslasten.
  • Zorg voor voldoende ruimte om veilig te kunnen werken en om in en uit je materieel te stappen.
  • Gebruik de middelen waar ze voor bedoeld zijn.
  • Doe zo vaak als nodig de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) te doen.

5. Meld onveilige situaties bij je uitvoerder of via een KAM-melding.

Zie je mij, zie ik jou

In deze toolbox leggen we uit hoe je het risico op een ongeval vermindert en gaan we in op het principe 'zie je mij, zie ik jou'.
Meer informatie

Meer informatie?

No items found.