Dodelijk ongeval bij aanbrengen repak

Op dinsdag 27 juni j.l. ontvingen wij het schokkende bericht dat één van onze zeer gewaardeerde zzp-collega’s bij een bedrijfsongeval om het leven is gekomen. Onze medeleven gaan uit naar familie, vrienden, collega’s en andere bekenden van het slachtoffer.

Wat is er gebeurd?

De overleden collega raakte bekneld tussen een vrachtwagen en een rupskraan toen hij de fundering voor bestratingswerkzaamheden aanbracht. De politie heeft op locatie onderzoek gedaan naar het ongeval, de Nederlandse Arbeidsinspectie doet op dit moment onderzoek naar het ongeval.

Omdat het onderzoek nog loopt, kunnen wij verder nog geen informatie over de toedracht van het ongeval delen. Van Gelder heeft voor iedereen die dat nodig heeft slachtofferhulp geregeld.

Meer informatie?

No items found.