Verkeerde kabels en leidingen geknipt (extern)

Bron: VolkerWessels Telecom

De afgelopen periode hebben meerdere incidenten plaatsgevonden waarbij een verkeerde kabel of leiding is bewerkt (geknipt, gezaagd of geopend). In de meeste gevallen komt dit door uiterlijke gelijkenissen en/of onjuiste aannames tijdens de selectie en identificatie van een kabel of leiding

Wat zijn de risico's?

Het bewerken van een verkeerde kabel of leiding brengt risico’s met zich mee. In het ergste geval kan dit leiden tot ernstig letsel of zelfs fatale afloop voor de monteurs in kwestie, bijvoorbeeld door:

  • Kortsluiting en vlamboog tijdens het bewerken van een elektrakabel (met kans op brandwonden en elektrocutie);
  • Gaslekkage door het bewerken van een gasleiding (met kans op verstikking, brand of explosie).

Maatregelen

Sommige kabels en leidingen lijken op elkaar, bijvoorbeeld door: kleur, afmeting, materiaal, vervuiling en veroudering. Het is belangrijk de juiste kabel of leiding zorgvuldig te selecteren en te identificeren om risicovolle situaties te voorkomen. Volg daarom altijd de volgende maatregelen:

  1. Zorg ervoor dat je vakbekwaam bent voordat je telecommunicatiekabels bewerkt. Je moet beschikken over een certificaat als glasvezelmonteur of kopermonteur.
  2. Neem voldoende tijd om een juiste selectie uit te voeren, doe geen aannames en laat je niet afleiden.
  3. Graaf kabels, leidingen of doorvoeringen voldoende vrij aan de hand van de liggingsgegevens, (bijvoorbeeld de lasschets of geultekening) en zorg voor voldoende werkruimte.
  4. Selecteer de juiste kabel of leiding aan de hand van de merkband, het type, het materiaal en de diameter.
  5. Voordat je een kabel, leiding of buis knipt, moet deze geïdentificeerd zijn. Raadpleeg hiervoor de toolboxen "GPLK Kabelherkenning" en "Knippen van glasvezelkabel in HDPE-buis tijdens geplande werkzaamheden".
  6. Om een vrije in- of doorvoerbuis te selecteren, dien je het open uiteinde op te zoeken. Gebruik een trekveer voor identificatie. Zaag nooit een buis open zonder de juiste selectie en identificatie.
  7. Als je een kabel, leiding of buis niet kunt identificeren of niet voldoende vrij kunt graven, stop dan met de werkzaamheden en neem contact op met je leidinggevende.

Meer informatie?

No items found.