Vallend kabelwiel raakt arm medewerker (extern)

Bron: TenneT

Een medewerker wilde met behulp van een harpsluiting (D-sluiting) een loopwiel (gewicht ca. 30 kg) bevestigen om traverse 1 te overbruggen. Tegelijkertijd bevond zich een andere medewerker hieronder op de 2e traverse en was bezig met het bevestigen van een emmer met materiaal om de touwtakel voor te bereiden. Volgens de interviews van de ter plaatse geïnterviewde medewerkers stond het slachtoffer ongeveer 3-4 meter van het kabelwiel. Ondanks deze afstand was de genoemde medewerker nog steeds werkzaam in the line of fire.

De medewerker op traverse 1 was bezig met het bevestigen van het loopwiel, maar hij gaf aan dat hij de bout van de harpsluiting (D-sluiting) was vergeten vast te draaien. Dit zorgde ervoor dat het wiel niet goed vastzat en naar beneden viel. Door de kantelbeweging viel het loopwiel op traverse 2 in de richting van de 2e medewerker. Het loopwiel raakte hem op zijn arm en viel volgens de medewerker, verder in de dropzone op de grond. De schade aan het wiel geeft aan dat er niet alleen contact is geweest met de monteur, maar ook met de dwarsbalk (traverse). De gewonde medewerker gaf aan dat hij pijn in zijn arm had en werd voor de zekerheid door zijn collega's met behulp van de reddingsset naar beneden gebracht. De medewerkers kunnen van geluk spreken dat het bij een gewonde is gebleven. Als het loopwiel op het hoofd terecht was gekomen, zou dit hebben geleid tot een ernstige of zelfs fatale verwonding.

Afstand tussen kabelwiel en medewerker

Gevallen kabelwiel

Meer informatie:

Het onderzoek naar het ongeval is nog niet afgerond. Nadat het ongeval is onderzocht, wordt hiervan een Safety Moment gepubliceerd.

De volgende onmiddellijke maatregelen zijn genomen

  • De gewonde monteur is naar beneden gekomen door het gebruik van de aanwezige reddingsset
  • Er is een noodoproep gedaan naar de hulpdiensten
  • Betreffende medewerker is naar het ziekenhuis gebracht
  • MOC-hotline werd gebeld
  • Rapportageketen is in gang gezet

Meer informatie?

No items found.