Onveilige situatie voor landmeter (extern)

Bron: TenneT

Tijdens een inventarisatie ’s avonds laat/’s nachts (van o.a. uilen, vleermuizen, amfibieën) ter voorbereiding op het vaststellingsbesluit werd een landmeter door een jager met zijn geweer in het vizier genomen en niet direct herkend als mens.

Aanbevolen maatregelen

  • Lokale jagers dienen voor aanvang van de maatregelen door TenneT via de bevoegde (lagere) jachtautoriteiten te worden geïnformeerd.
  • Bovendien moet de bevolking via beschikbare informatiekanalen worden geïnformeerd over de inventarisatiemaatregelen, bijvoorbeeld door middel van diverse displays, spandoeken, borden, enz.
  • De bureaus voor milieuplanning nemen dit gevaar op in hun risicobeoordelingen en voegen als risicobeperking het dragen van veiligheidskleding tijdens inventarisatiewerkzaamheden toe.

Meer informatie?

No items found.