Kabelhaspel rolt van heuvel (extern)

Bron: TenneT

De haspelplaats voor de ladderkabeltakel van mast 82 naar mast 71 in de 380 kV-leiding van de landsgrens naar Redwitz werd in het verbindingsveld M82-83 geplaatst, omdat de bestaande kabel als trekkabel werd gebruikt. De haspelplaats bevond zich op een helling, een stukje voor mast 83. De kabelhaspels met nieuwe kabels stonden op rijplaten op de haspelplaats en waren met balken gezekerd tegen wegrollen.

De nieuwe kabel zou met een kabellier van de haspelplaats in mast 82 worden getrokken en daar aan de bestaande geleider worden gekoppeld. Hiervoor waren enkele tussenstappen nodig. Het uiteinde van de kabel van de kabellier aan mast 82 werd verbonden met een transportkabel. De transportkabel bevond zich al tussen mast 82 en de haspelplaats. Aan een nieuwe, volle kabelhaspel op de haspelplaats werd een katrol bevestigd. De transportkabel werd door deze katrol gevoerd en aan een auto bevestigd. De auto begon te rijden, de haspel werd verdraaid en rolde de heuvel af, tot deze tegen een aantal bomen tot stilstand kwam. Hierdoor ontstond schade.

Oorzaken

Niet alleen de uit het incidentonderzoek uitgewerkte oorzaken zijn opgenomen, maar ook de inzichten uit uitgebreider, diepgaander onderzoek door TenneT.

  • Keuze van ongeschikte verankerings-/omkeerpunten die de statische/dynamische belasting niet aankunnen.
  • Van zware lasten (bijv. stalen haspels, ballastgewicht) wordt vaak gedacht dat deze niet snel van hun plek komen, zonder dat hierbij rekening wordt gehouden met de geometrie of aanwezige wrijvingscoëfficiënten (bijv. staal op staal).
  • Hulpmiddelen om wegrollen te voorkomen worden niet altijd zorgvuldig gekozen (bijv. vermolmde balken).
  • In de risico-inventarisatie (of hierop gebaseerde documenten) worden bevestigings- en omkeerpunten vaak niet in detail beschreven, terwijl dat voor de praktijk wel nodig is.
  • In de werkvoorbereiding en de werkinstructie wordt vaak niet voldoende rekening gehouden met alle benodigde arbeidsmiddelen voor haspel- en machineplaatsen, of de kwaliteit hiervan.

Voorstellen voor maatregelen

Er zijn tevens inzichten uit andere incidentonderzoeken opgenomen die nuttig zijn in verband met dit incident).

  • Inzichten en informatie over ‘verankerings-/omkeerpunten’ zijn essentieel om veilig te kunnen werken: pas als deze bekend zijn, kunnen ze worden beoordeeld (risico-inventarisatie) en gecommuniceerd (gebruiksaanwijzing, werkinstructie, taakomschrijving, training, instructie, bespreking voorafgaand aan werkzaamheden enz.)
  • Bij de werkvoorbereiding hoort ook het beschikbaar stellen van geschikte hulpmiddelen en controle van de kwaliteit hiervan.
  • Alle betrokkenen dienen bij de procedures de volgende vragen te stellen: is alle benodigde informatie beschikbaar? Soms is overkoepelende informatie over de werkzaamheden nuttig (bijv. volgende werkstadia die voor de aankomende dagen gepland zijn) / is de informatie die is overgedragen ook daadwerkelijk begrepen?
  • Bij onduidelijkheden dient navraag te worden gedaan (bijvoorbeeld bij de opdrachtgever).
  • Er is een overkoepelende benadering door TenneT nodig met betrekking tot de uit de energietransitie voorkomende vereisten en belastingen op organisatie en betrokkenen

Meer informatie?

No items found.