Incident station Zwolle 380 kV (extern)

Bron: TenneT

Op woensdag 29 mei heeft bij werkzaamheden op Station Zwolle 380 kV een incident plaatsgevonden, waarbij een TenneT-medewerker gewond is geraakt aan het gezicht. De TenneT-collega is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en was op dat moment bij kennis. De betrokken medewerker maakt het naar omstandigheden goed. De leidinggevende is ingelicht en heeft de familie geïnformeerd. Er is een onderzoek gestart naar de oorzaken van het incident. Tevens is de Nederlandse Arbeidsinspectie op de hoogte gesteld. Zij zijn op 29 mei ter plekke geweest.

Het circuit ‘ZL-HGL380 wit’ staat sinds zaterdag 25 mei op Onvoorzien Niet Beschikbaar (ONB) i.v.m. een defect aan de lijnscheider (klapscheider, type REG H BF1002-4040). De hoofdcontacten van de lijnscheider aan het scharnierende deel zaten vast gebrand, waardoor de scheider niet meer bedienbaar was. Om de verbinding weer operationeel te krijgen is besloten de complete hoofdcontacten (complete buis) te verwijderen. Na het verwijderen van de buis was het plan om het scharnierende deel te demonteren. Dit deel zorgt ervoor dat de verticale aandrijving omgezet wordt naar een horizontale. Aan dit deel van de aandrijving zitten twee veren gemonteerd.

Alert: duwende kracht i.p.v. trekkende kracht

De veren die aan de klem bevestigd zaten, waren gespannen. Er werd aangenomen dat de veren een trekkende kracht zouden uitoefenen op de klem. De pen die de klem op zijn positie hield is er handmatig uitgetikt, wat niet resulteerde in een trekkende, maar duwende kracht van het scharnierende deel. Hierdoor werd de klem niet naar beneden, maar naar boven geduwd. Op dit moment had de medewerker zijngezicht boven de klem en kreeg daardoor de klem in het gezicht.

Het incidentenonderzoek is direct opgestart, zodat de juiste preventieve maatregelen bepaald kunnen worden

Meer informatie?

No items found.