Gasbrand bij doorzagen gasleiding (extern)

Bron: BEIVIAG

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat tijdens werkzaamheden in een verkeerde gasleiding of elektriciteitskabel wordt gezaagd. Deze flyer bespreekt een incident die plaatsvindt tijdens het rooien van gasleidingen. Bij het zagen van een gasleiding wordt per ongeluk een laagspanningskabel geraakt en ontstaat brand. Belangrijk leerpunt is het zorgen voor voldoende werkruimte.

Wat is er gebeurd?

Er moet een gasleiding worden gerooid. Voor het doorhalen van de leiding wordt een handzaag gebruikt. De monteur controleert vooraf met de hand of de te rooien gasleiding rondom vrij is. Dit lijkt het geval. Vervolgens begint hij te zagen. Hierbij raakt hij een laagspanningskabel die in het zandbed onder de gasleiding ligt. Er ontstaat kortsluiting met een vlamboog. De gasleiding was drukloos, maar niet gasloos. Het resterende gas in de leiding ontbrandt door de vlamboog.

Tegelijkertijd krijgt de monteur een schok, omdat hij via de zaag onder spanning komt te staan. De monteur valt hierbij neer. Gelukkig is er een collega in de buurt! Deze trekt de monteur uit de sleuf en dooft daarna het vuur met een brandblusser. De monteur is erg geschrokken en gaat ter controle naar een arts. Hij heeft gelukkig geen blijvend letsel opgelopen.

Hoe kon dit gebeuren?

Er zijn verschillende oorzaken voor het ontstaan van dit incident. Belangrijke hiervan zijn:

  • De sleuf is onvoldoende afgegraven. De ruimte tussen onderkant van de gasleiding en de bodem was te klein. Hierdoor is onderliggende elektriciteitskabel gemist.
  • Er werd gebruik gemaakt van een handzaag met een zaagblad dat groter was dan de vrije ruimte rondom de gasleiding.

Aandachtspunten en maatregelen

Belangrijke aandachtspunten zijn het gebruik van het juiste gereedschap, de aanwezigheid van een KLIC-tekening en het voldoende vrijgraven van leidingen. Er moet zicht zijn op wat er zich onder de leiding bevindt.

Dit incident laat zien dat het werken aan drukloze leidingen niet zonder risico is. In een drukloze leiding zit nog altijd aardgas. Zodra de leiding wordt doorgezaagd komt dit gas vrij. Het vormt dan een brandbaar mengsel dat kan worden ontstoken. Omdat dit gebeurt tijdens werkzaamheden is er altijd iemand in de directe nabijheid. Brandwonden zijn daarom helaas vaak het gevolg.

Meer informatie?

No items found.