Drie met oliegeïsoleerde kabels geraakt

Eind november 2022 is er bij Van Gelder/Van den Heuvel Lightrail een incident gebeurd. Een incident waarbij we, doordat de omstandigheden ons gunstig gezind waren, door het oog van de naald zijn gekropen.

Wat is er gebeurd?

Vanuit de opdrachtgever is er opdracht gegeven voor het plaatsen van drie boorbuizen. Tijdens het plaatsen van de derde boorbuis werden drie van in totaal zes 150 KV oliegeïsoleerde kabels geraakt. Doordat de kabels buiten bedrijf waren, is het beperkt gebleven tot een milieu incident. Met de bijkomstigheid dat er in de buurt een 70 BAR hoge drukgasleiding (welke wel in kaart was gebracht conform voorzorgmaatregelen) lag, had dit allemaal veel slechter af kunnen lopen.

Hoe heeft het kunnen gebeuren?

Vanuit de opdrachtgever waren de coördinaten richting Van den Heuvel Lightrail aangereikt waar de boorbuizen moesten komen. Voor het bepalen van de coördinaten heeft de opdrachtgever de netbeheerder van de gasleiding uitgenodigd op locatie. Hierbij zijn Van den Heuvel Lightrail en andere partijen niet aanwezig geweest en is er niet verder gekeken naar andere kabels en leidingen.

Calculatiefase: op verzoek van de opdrachtgever is door Van den Heuvel Lightrail een offerte gemaakt voor het plaatsen van de boorbuizen en omgezet in getekende opdracht. In deze fase is geen aanvullende informatie opgevraagd met betrekking tot risico’s uit ontwerpfase, de bodemkwaliteit en eventuele aanwezige kabels en leidingen.

Werkvoorbereidingsfase: tijdens de werkvoorbereiding is bij het Kadaster een graafmelding gedaan. Hieruit kwam een aantal netbeheerders in beeld. Naar aanleiding hiervan is contact opgenomen met de betreffende netbeheerders. Eén hiervan was de netbeheerder van de 150 KV kabels. Aan de netbeheerder zijn de coördinaten van de geplande boorbuizen verstrekt. Met inachtneming van de Eis Voorzorgsmaatregel was het vanuit deze netbeheerder geen bezwaar tot het verrichten van de werkzaamheden. In deze Eis Voorzorgsmaatregel werd aangegeven dat het om verlaten oliegeïsoleerde hoogspanningskabels ging en de kabel handmatig gelokaliseerd moest worden. Nadat de werkvoorbereiding klaar was is alles in de projectmap gezet voor de uitvoering.

Uitvoeringsfase: men is begonnen met het plaatsen van de derde boorbuis waarbij men is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte coördinaten. Hierbij is geen gebruik gemaakt van de KLIC en EV. Doordat er betonplaten op het terrein lagen heeft men eerst hierin een gat in de betonplaat geboord en maar een beperkt deel handmatig voorgraven en kunnen controleren op eventuele aanwezige kabels en leidingen. Hierna is met een avegaarboor, gemonteerd op een bandenkraan, de boorbuis geplaatst. Toen men op een diepte van + 1,80 meter op kabels en leidingen stuiten is men gestopt en is melding gedaan bij de netbeheerder.

Vijf dagen later (i.v.m. weekend) is de netbeheerder ter plaatse gekomen om de schade te bepalen. Er ontstond toen een vermoeden dat er mogelijk olie was vrijgekomen. Om de schade verder in beeld te brengen is besloten de kabels helemaal vrij te graven. Hierbij bleek dat de avegaarboor door de kabelafdekplaat, waaronder de 150 KV buiten bedrijf zijnde oliedrukkabels lagen, heen was gegaan en deze had beschadigd en er olie uit de kabels was vrijgekomen en in de bodem terecht was gekomen. Gevolg een bodemsanering.

Kabelschade

Tijdens het plaatsen van de derde boorbuis werden drie van in totaal zes 150 KV oliegeïsoleerde kabels geraakt.

Plattegrond van het terrein

Hier zie je waar het incident gebeurde.

Leerpunten

  • Volg altijd de voorgeschreven procedures en werkafspraken. Daarmee voorkomen we dat belangrijke informatie wordt gemist.
  • Wees kritisch op de juistheid en volledigheid van gegevens vanuit opdrachtgever. Stel vragen en zorg dat de benodigde informatie aanwezig is om het werk goed en veilig is voor te bereiden en uit te voeren. Denk hierbij aan V&G plan ontwerp, bodemkwaliteitsgegevens, KLIC informatie.
  • Stel altijd een V&G plan op bij risicovolle werkzaamheden met project specifieke maatregelen (minimaal een A3-formaat V&G-plan)
  • Zorg voor een warme overdracht van tussen calculatie naar werkvoorbereiding en van werkvoorbereiding naar de uitvoering, zodat bekend is welke risico’s aanwezig zijn, welke beheersmaatregelen en afspraken van toepassing zijn om veilig te kunnen werken.
  • Voer een startwerkinstructie uit en bespreek hier de projectspeciefieke risico en maatregelen.
  • Voer machinale graafwerkzaamheden altijd uit conform CROW 500, waaronder lokaliseren van kabels & leidingen.
  • Doe een Laatste Minuut Risico Analyse en ga niet aan het werk bij twijfel.
  • Spreek eventuele twijfels uit naar je collega.

Aanvullende conclusie

Extra alertheid is nodig om ook bij meerwerk en spoedklussen in afwijking of aanvulling op reeds geplande werkzaamheden de processen en werkafspraken te doorlopen. Door de klant- en taakgerichte houding, in combinatie met tijdsdruk komt het voor dat cruciale stappen worden vergeten of overgeslagen met grote risico’s in de uitvoering tot gevolg. Denk daarbij aan het opstellen van een V&G plan, controleren ontvangen gegevens en geven van startwerkinstructie.

No items found.