Bedwelming door argongas in besloten ruimte (extern)

Bron: TenneT

Op 19 maart kwamen twee medewerkers uit de pompkamer en gaven hun draagbare gasdetector (PGD) af aan degene die de wacht hield bij de besloten ruimte (Confined Space Attendant, CSA). Medewerker 1 ging naar een ander mangat van een naastgelegen tank om de toestand van de pijp te controleren. Deze tank was niet geschikt om te betreden. De CSA waarschuwde de medewerker, maar deze negeerde de waarschuwing. Medewerker 1 betrad de tank. Hij viel in het mangat naar de bodem van de tank. Medewerker 2 volgde hem en viel ook in de tank. De CSA lichtte onmiddellijk zijn leidinggevende en het BHV-team van de locatie in. Vervolgens bracht hij twee ventilatieslangen aan in de besloten ruimte. Het BHV-team haalde beide medewerkers uit de tank, waarna ze ter controle naar het ziekenhuis werden gestuurd.

Oorzaken

  • Tijdens het TIG-lassen hoopte zich in de tank argongas op, waardoor de beide medewerkers flauwvielen als gevolg van zuurstofgebrek.
  • Er was geen vergunning afgegeven om de naastgelegen tank te betreden en de medewerkers droegen geen draagbare gasdetector.
  • Doordat er slechts een gat in de tank was gemaakt, kon het argongas niet goed worden afgevoerd.

Geleerde lessen

  1. Betreed geen besloten ruimte zonder geldige vergunning en betreed geen besloten ruimte die niet is vrijgegeven om te betreden.
  2. Sla alarm en roep onmiddellijk hulp in als degene die de besloten ruimte heeft betreden niet reageert. Voer niet zelf een reddingsactie uit waarbij je de besloten ruimte moet betreden.
  3. Zorg voor goed toezicht voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden.

Meer informatie?

No items found.