Aanscherping handhavingsbeleid dieselmotorenemissie (extern)

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie

Aangezien er in uw branche veel met machines wordt gewerkt, informeren wij u over de aanscherping op het handhavingsbeleid dieselmotoremissie voor machines met dieselmotor <56kW. Een overzicht van de machines vindt u hier.

Werknemers die met of in de nabijheid van deze machines werken, worden blootgesteld aan dieselmotoremissie (DME). Dieselmotoren stoten kankerverwekkende stoffen uit en werkgevers hebben de wettelijke plicht werknemers en derden hiertegen te beschermen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie zal vanuit bestaande wetgeving, alsook de huidige stand der techniek en wetenschap, erop toezien dat blootstelling aan DME bij werkzaamheden aan de bron wordt voorkomen.

Dit betekent dat dieselaangedreven machines per heden een roetfilter moeten hebben. Deze roetfilters moeten een effectiviteit van minimaal 95% hebben. lndien de dieselaangedreven machine nog niet vanuit de fabriek is voorzien van een effectief roetfilter, moet deze alsnog worden aangebracht (een zgn. 'retrofit' roetfilter).

Per 1 januari 2030 is het niet toegestaan om te werken met dieselaangedreven machines. U dient dan elektrisch of waterstof aangedreven machines te gebruiken. Indien deze niet op de markt beschikbaar ziin, zijn emissie-arme alternatieven toegestaan op LPG of benzine.

De Nederlandse Arbeidsinspectie zal gericht toezicht houden op bovenstaande en waar nodig handhaven.

No items found.