Werken aan of langs de weg

Gepubliceerd op: Jan 13, 2023
Voor het laatst bijgewerkt op: Mar 04, 2024

Werken aan of langs de weg komt in ons werk vaak voor. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van kabels en leidingen, het plaatsen van openbare verlichting of omdat we het asfalt vervangen. Werken aan of langs de weg is een risico. Je kunt aangereden worden door weggebruikers en bij regen of mist ben je minder goed te zien door weggebruikers.

Het risico op aanrijding verminderen we door verkeersmaatregelen toe te passen volgens de CROW 96A en B. In deze toolbox lees je wat dat inhoudt.

CROW 96A en B

In de CROW 96A staan maatregelen voor het werk dat uitgevoerd wordt op autosnelwegen. In de B-versie staan maatregelen die genomen kunnen worden op niet-autosnelwegen en binnen de bebouwde kom. Als je wegafzettingen gaat plaatsen, is het belangrijk dat je weet wat in de CROW staat.

Veiligheidsruimte

Als we afzettingen plaatsen moeten we tussen de werkruimte en het verkeer een extra ruimte vrijhouden. Dat noemen we de veiligheidsruimte of vrije ruimte. Dit doen we om wegwerkers te beschermen voor weggebruikers die door de afzetting rijden. Ook zorgt deze extra ruimte ervoor dat wanneer een wegwerker een misstap maakt, direct tussen het verkeer staat.

Bij een open afzetting (langsafzetting/schildjes) is de vrije ruimte minimaal 0,6 meter. Bij een gesloten afzetting (barrier) wordt vaak geen vrije ruimte toegepast. De barrier moet dan wel hoog en stevig genoeg zijn. Kijk in de CROW96A hoe je de afzetting moet plaatsen op autosnelwegen.

Tip: verzwaar wegafzettingen met zandzakken zodat ze niet omvallen wanneer het bijvoorbeeld hard waait.

Door borden bij het project te plaatsen, laat je andere weggebruikers weten wat je van hen verwacht. Zo bieden we hen ook een veilige plek.

Zorg voor je eigen veiligheid

Zelf kun je een aantal dingen doen om de veiligheid van jezelf en collega’s te vergroten:

  • Draag bij slecht weer en wanneer het donker is reflecterende kleding zodat je goed opvalt. Bij werken voor Rijkswaterstaat en bij Van Gelder Rail is het verplicht om reflecterende kleding te dragen.
  • Controleer regelmatig of de afzettingen nog goed staan. Doe dat bijvoorbeeld aan het begin en aan het eind van de werkdag.
  • Werk nooit zonder afzetting.

Agressie en geweld

Tegenwoordig hebben we steeds vaker te maken met agressie, grensoverschrijdend gedrag, pesten en meer. Als je daarmee te maken krijgt, is het belangrijk om rustig te blijven en de discussie niet aan te gaan. Laat diegene uitpraten en vertel daarna wat dit met je doet. Zorg er altijd voor dat in deze gevallen een collega bij je hebt staan. Loopt het flink uit de hand? Bel dan de politie.

No items found.