Verontreinigde grond

Gepubliceerd op: Jan 17, 2023
Voor het laatst bijgewerkt op: Jun 30, 2023

In ons werk komen we vaak in contact met de bodem. Bijvoorbeeld om kabels of leidingen aan te leggen of om putten en sleuven te ontgraven. De bodem kan vervuild zijn, dat wordt ook wel verontreinigde grond genoemd. In de grond zitten dan gevaarlijke stoffen zoals lood, benzeen, oliën enzovoort.

Werken in of met grond die verontreinigd is met gevaarlijke stoffen, is slecht voor je gezondheid. Op de korte en lange termijn kun je gezondheidsklachten krijgen. In deze toolbox lees je de maatregelen die genomen moeten worden wanneer je werkt in of met verontreinigde grond.

Bodemonderzoek

De bodem moet verplicht onderzocht worden. De resultaten van dat onderzoek moeten wij dan krijgen van de opdrachtgever. Dat wordt dan aangeleverd bij de werkvoorbereider of projectcoördinator. Ontbreekt er volgens jou iets? Neem dan altijd contact op met de opdrachtgever.

Op basis van dat bodemonderzoek kunnen wij bepalen of er een veiligheidsklasse nodig is. Er zijn verschillende veiligheidsklasse: groen, oranje, rood en zwart.

Zorg voor een goede overdracht. Dit noemen we bij Van Gelder ook wel de warme overdracht. Hierdoor weten jouw collega’s wat de risico’s en maatregelen van het project zijn.

De veiligheidsklasse bepaal je als werkvoorbereider of projectcoördinator samen met een Veiligheidskundige. De veiligheidsmaatregelen plaats je in het V&G-plan. Bij de veiligheidsklasse oranje, rood en zwart moet altijd een Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) aanwezig zijn.

Basishygiëne

Is er geen veiligheidsklasse, dan hanteren we de basishygiëne (met BUS-melding of saneringsplan). In die basishygiëne kunnen de volgende maatregelen staan:

 • Het plaatsen van wegafzettingen bij werken langs de (openbare) weg.
 • Graven volgens de CROW-335: werken met stabiele grond.
 • Werken volgens de CROW-500: schade voorkomen aan kabels en leidingen.
 • Het voorkomen van stofvorming.
 • Het dragen van nitril gecoate handschoenen bij grondroeringen.
 • Aanvullende PBM’s dragen, zoals veiligheidsbril.


Hoe herken je verontreinigde grond?

Ook al is de bodem onderzocht op gevaarlijke stoffen en is de bodemkwaliteit  bepaald, kan het zijn dat je toch onverwachts een verontreiniging tegenkomt. Je herkent dat aan het volgende:

 • Een zichtbare verontreiniging door puin/stortlaag.
 • De grond of de onderkant van het wegdek is verkleurd.
 • Kabels en leidingen zijn aangetast of verkleurd.
 • Je ruikt iets vreemds. Dit zijn vluchtige stoffen. Sommige stoffen ruik je pas als ze al in schadelijke concentraties aanwezig zijn.
 • In het water drijft olie of delen van het water zijn verkleurd.
 • Bomen, struiken of planten zijn afgestorven.

Kom je een of meerdere van deze dingen tegen? Stop dan het werk en bel je leidinggevende en de KAM-afdeling.

Waar kun je zelf rekening mee houden?

 • Draag altijd een lange broek en kleding met lange mouwen of draag een overall en draag handschoenen.
 • Vervang of was regelmatig je kleding.
 • Poets regelmatig je werkschoenen/-laarzen.
 • Trek vuile kleding uit als je buiten het werkgebied komt.
 • Was je handen voordat je gaat eten en/of roken.
No items found.