Snijwerkzaamheden

Gepubliceerd op: Jan 17, 2023
Voor het laatst bijgewerkt op: Apr 07, 2023

Veel mensen snijden zich in de vingers aan scherpe materialen of als ze gereedschap verkeerd gebruiken. Gelukkig valt letsel in de meeste gevallen mee, maar helaas komt het ook voor dat bijvoorbeeld vingers zo beschadigd zijn, dat ze geamputeerd moeten worden.

Snijwerkzaamheden moeten met veel aandacht gedaan worden. In deze toolbox lees je hoe je snijwerkzaamheden zo veel mogelijk veilig uitvoert en lees je wat goede snijhandschoenen zijn.

Laatste Minuut Risico Analyse

Van Gelder doet er alles aan om risico’s weg te nemen of te beperken. Dat proberen we al in de ontwerpfase te doen. We kijken dan bijvoorbeeld of we scherpe materialen kunnen vermijden. Ook in de uitvoering kijken we hiernaar. Kunnen we scherpe materialen niet achterwege laten? Dan gaan we over tot het afdekken van scherpe delen en brengen we verlichting aan.

Niet op al het werk kan dit. Daarom doen we zo vaak als nodig de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA). Deze bestaat uit de onderstaande vragen. Daaronder stellen we de vragen die kunt koppelen aan snijwerkzaamheden.

 1. Weet ik wat ik moet doen?
 2. Snijwerkzaamheden: weet ik wat de juiste werkmethode is?
 3. Heb ik hiervoor de juiste informatie en gereedschappen?
 4. Snijwerkzaamheden: gebruik voor snijwerkzaamheden het juiste gereedschap?
 5. Draag ik juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)?
 6. Snijwerkzaamheden: draag ik alle PBM die ik moet dragen voor mijn werk?
 7. Is mijn werkplek veilig voor mijzelf, collega’s en anderen in de omgeving? Snijwerkzaamheden: kan ik alles goed zien, ook de scherpe delen? En zijn die scherpe delen afgedekt?

Is het antwoord op een vraag nee of zijn de gevaren volgens jou te groot? Ga dan niet aan werk, bepaal samen met de uitvoerder welke maatregelen genomen moeten worden.

Deze handschoen gebruiken we bij snijwerkzaamheden.

Deze handschoen mogen we niet gebruiken bij snijwerkzaamheden. Ze kunnen wel voor andere werkzaamheden gebruikt worden.

Goede snijhandschoenen

Een van de vragen uit de LMRA gaat over het gebruik van PBM. Wanneer we scherpe delen bijvoorbeeld niet kunnen afdekken, gebruiken we handschoenen.

Handschoenen zijn onderverdeeld in categorieën. Iedere categorie heeft cijfers welke gaan van 0-4 of van 0-5. Nul is slecht en vijf is goed. Staat er op de handschoen 4131, dan betekent dit het volgende:

 • 4 betekent dat de handschoen een goede schuurweerstand heeft.
 • 1 betekent dat de handschoen slecht tegen snijden beschermt.
 • 3 betekent dat de scheurweerstand voldoende is.
 • 1 betekent dat de perforatieweerstand slecht is.

Je kunt hieruit de conclusie trekken dat de handschoen niet gebruikt kan worden voor snijwerkzaamheden.

Daarnaast zijn handschoenen nog onder te verdelen in Cut-categorieën van A tot en met F. Vanaf Cut D heb je goede beschermende handschoenen. Bestaat het risico op snijwonden? Draag dan handschoenen met een snijweerstand (B) van minimaal klasse 3.

No items found.