Milieuverontreiniging

Gepubliceerd op: Jan 17, 2023
Voor het laatst bijgewerkt op: Jan 17, 2023

Bij een milieuverontreiniging kun je denken aan olie, diesel of benzine dat lekt wanneer een slang scheurt, een koppeling afbreekt. Maar dit kan ook gebeuren wanneer je materieel met een brandstofmotor wordt bijgevuld. Een milieuverontreiniging wordt ook wel een calamiteit genoemd, omdat het slecht is voor mens, dier en natuur.

Wat je moet doen in situaties wanneer er olie, diesel of benzine lekt, lees je in deze toolbox.

Weten waarmee je werkt

Bij een milieuverontreiniging is het belangrijk om meteen melding te maken bij je leidinggevende die dan de melding doorgeeft aan de opdrachtgever en aan het Bevoegd Gezag. Het Bevoegd Gezag (of iemand anders) kan dan naar de locatie toekomen. Om de goede informatie aan hen door te geven is het belangrijk dat je weet waarmee er gewerkt wordt: welke, voor het milieu, schadelijke stoffen worden gebruikt op het project?

Milieukit

Als je de melding hebt doorgegeven, dan moet je de omgeving afzetten en verdere verspreiding van de milieuverontreiniging zo veel mogelijk beperken. Daarvoor gebruiken we de milieukit. Dit is een kit met absorptiemateriaal die je meteen kunt inzetten bij een milieuverontreiniging. Bewaar deze kit dan ook op een plek waar je snel bij kunt komen.

En verder

Gebeurt er bij jou op het project een milieuverontreiniging? Bel dan eerst de betrokken partijen. Probeer daarna zoveel mogelijk het volgende toe te passen:

  1. Probeer de lekkage te stoppen om te voorkomen dat er nog meer vloeistof vrijkomt.
  2. Pas de milieukit toe zodat de gemorste stof(fen) niet in de bodem terechtkomt.
  3. Heb je het absorptiemateriaal uit de milieukit gebruikt? Dan moet je dit opslaan en afvoeren als gevaarlijk afval.
  4. De plek van de milieuverontreiniging (lekkage) moet afgezet worden.
  5. Binnen de 24 uur mag je de verontreiniging afvoeren. Ligt de verontreiniging er meer dan 24 uur? Dan moet het opgeslagen en afgevoerd worden als gevaarlijk afval.
  6. Bij grote milieuverontreinigingen moet een gespecialiseerd bureau en het Bevoegd Gezag en/of de Milieudienst ingezet worden.
  7. Maak altijd een KAM-melding van de verontreiniging.

No items found.