Laagspanningskabels

Gepubliceerd op: Feb 03, 2023
Voor het laatst bijgewerkt op: Feb 03, 2023

Je graaft en je komt een laagspanningskabel (LS-kabel) tegen. Dat kan grote gevolgen hebben voor jou,  je collega’s en de omgeving. Er kan namelijk elektrocutie, brand, graafschade of een explosie ontstaan.

Hoe we deze risico’s voorkomen, staat in deze toolbox.

Voorbereiding

In de voorbereiding van het werk zorgen we voor de juiste informatie en informeren we degene buiten over de maatregelen. Zorg daarbij voor het volgende:

 • De KLIC-melding die digitaal aanwezig moet zijn op de werkplek.
 • De Check & Go-kaart van de CROW500.
 • De specifieke eisen van de netbeheerder.

Niet iedereen werkt met laagspanningskabels, maar kan er wel mee te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan kabels die je moet verleggen. Als je daarmee te maken krijgt, moet je het volgende doen:

 • Werk onder toezicht van een VOP: voldoende onderricht persoon. Tenzij de netbeheerder een ander besluit heeft genomen en ons dit per mail heeft laten weten.
 • Moffen moeten we afdekken en afgedekt laten.
 • De collega’s die graven moeten de juiste kennis en vaardigheden hebben over: hoe ze een kabel ondersteunen, hoe ze een kabel (tijdelijk) verleggen en hoe ze moeten omgaan met moffen.

VOP

Een VOP kent de gevaren van eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden en hij weet hoe hij hieraan veilig kan werken. Een VOP mag niet zomaar aan het werk. Hij moet een instructie hebben gehad, want op ieder project verschillen de risico’s. Een VOP moet gevaarlijke situaties kunnen herkennen en weten hoe te handelen bij problemen. De installatie-, werkverantwoordelijke of de netbeheerder controleert of de VOP aan het werk mag. De VOP voert overzichtelijke taken uit. Deze toezicht neemt niet alle risico’s weg, ze zijn de extra paar ogen voor een veilige werkplek.

Aandachtspunten: van calculatie tot uitvoering

Hieronder staat per functie aandachtspunten waar je rekening mee kunt houden:

Calculator

 • Het bestek beoordelen of er voldoende informatie, tijd en budget beschikbaar is (CROW 500) en waar nodig gebruikmaken van de Nota van Inlichting.
 • De eisen van de netbeheerder verzamelen (dit kan per netbeheerder verschillen). Denk aan verplichting werkplanen/of VOP.
 • Zoveel mogelijk calculeren volgens de arbeidshygiënischestrategie.
 • Bronmaatregelen toepassen (zoals spanningsloos werken)
 • Kan spanningsloos werken niet, dan passen we collectieve maatregelen toe zoals een VOP.
 • Is een VOP niet nodig, dan moeten we individuele maatregelen toepassen, zoals instructie veilig werken.
 • En we beoordelen welke extra persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) toegepast moeten worden.

Werkvoorbereider

 • Risico’s en maatregelen (werk + omgeving) in het V&G-plan/Risicodossier opnemen.
 • Zorgen voor een warme overdracht en specifieke zaken bespreken met de uitvoering. Denk aan Eis Voorzorgsmaatregel, inzet VOP, bijzonderheden over kabels en leidingen.

Uitvoering

In de uitvoering moet je bekend zijn met:

 • De risico’s en maatregelen bij werken met of in de buurt van kabels en leidingen uit het V&G-plan/Risicodossier.
 • De afspraken uit de Eis Voorzorgsmaatregel (EV).
 • De ligging van kabels en leidingen.
 • Het bovenstaande bespreken tijdens de startwerkinstructie.
 • De LMRA (zo vaak als nodig) toepassen voordat je aan het werk gaat.

Stop met het werk wanneer je twijfelt, neem geen risico's. Neem contact op met je leidinggevende om maatregelen te nemen.

No items found.