Keuren van arbeidsmiddelen

Gepubliceerd op: Mar 04, 2024
Voor het laatst bijgewerkt op: Mar 04, 2024

De arbeidsmiddelen die je gebruikt tijdens het werk slijten, verslechteren of verouderen. Als er sprake is van bijvoorbeeld slijtage, ontstaat het risico op gevaarlijke situaties zoals explosiegevaar met brandwonden als gevolg. Om dit te voorkomen is het belangrijk regelmatig je arbeidsmiddelen te controleren en minimaal 1 keer in het jaar te laten keuren. In deze toolbox lees je hoe je met behulp van de LMRA je arbeidsmiddelen controleert.

Waarom keuren?

We keuren minimaal 1 keer in het jaar onze arbeidsmiddelen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Het volgende kan gebeuren:

 • Je kunt een elektrische schok krijgen.
 • Je kunt brandwonden oplopen door kortsluiting in of bij het gereedschap.
 • Je kunt geraakt worden door wegschietende delen.
 • Er kan geluidsoverlast ontstaan.
 • Je kunt gegrepen worden door bewegende delen.
 • Je brengt jezelf, je collega’s en anderen in de omgeving in gevaar.

Wat laat je keuren?

Hier een aantal voorbeelden:

 • Hijsgereedschappen
 • Trilplaten
 • Veiligheidsharnas
 • Verdeelkasten
 • Elektrisch gereedschap (gereedschap met een stekker)
 • Kabelhaspels
 • (Hijs)kranen
 • Klimmaterieel, zoals ladders

LMRA: zelf aan de slag

Keuringen zijn momentopnames. Daarom is het belangrijk dat je zelf regelmatig je arbeidsmiddelen controleert. Dat kun je doen met behulp van de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA):

 1. Weet ik wat ik moet doen?
 2. Heb ik hiervoor de juiste informatie en gekeurde arbeidsmiddelen?
  a. Zie ik beschadigingen?
  b. Zitten alle beveiligingen, zoals beschermkappen en de noodstop op machines en doen deze het?
  c. Zit er op mijn arbeidsmiddel een keuringssticker?
 3. Draag ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)?
 4. Is mijn werkplek veilig voor mijzelf, collega’s en anderen in mijn omgeving?

Is het antwoord op 1 van de vragen (of vaker) nee? Begin dan niet met het werk, maar overleg met je leidinggevende welke maatregelen je moet nemen.

Arbeidsmiddelen

Onder arbeidsmiddelen verstaan we alle hulpmiddelen die je gebruikt tijdens het werk.

No items found.