Gevaarlijke stoffen vervoeren

Gepubliceerd op: Jan 17, 2023
Voor het laatst bijgewerkt op: Jan 17, 2023

Het vervoer van gevaarlijke stoffen kent strenge (Europese) regels. Dit wordt ook wel afgekort met ADR. De regels moeten ervoor zorgen dat wanneer het mis gaat met het vervoeren van gevaarlijke stoffen, het risico op gevaar voor mens, dier en milieu zo klein mogelijk is.

In deze toolbox lees je hoe je het vervoer van gevaarlijke stoffen aanmeldt, zodat de chauffeur kan bepalen hoe hij veilig en binnen de regels het vervoer kan regelen.

Wat zijn gevaarlijke stoffen en wat zijn de gevaren?

Eerst gaan we kort in gevaarlijke stoffen en wat de gevaren zijn. Gevaarlijke stoffen kunnen zitten in verpakte producten zoals schoonmaakmiddelen, kitten, verven en smeermiddelen. Denk bijvoorbeeld aan hout- en kwartsstof en dieselmotoremissie. Veilig werken is bij het gebruik van gevaarlijke stoffen extra belangrijk. Er kunnen namelijk brand, explosie, milieu- en gezondheidsrisico’s ontstaan bij onveilig gebruik.

Hoe moet je gevaarlijke stoffen aanmelden voor transport?

De Materieeldienst zorgt voor het transport van onder andere gevaarlijke stoffen van en naar projecten en wanneer dat nodig is weer terug naar de Materieeldienst. De collega’s op de projecten moeten het vervoer van de gevaarlijke stoffen aanmelden bij de Materieeldienst en alles klaarmaken voor het transport.

De chauffeur moet weten wat en hoeveel er vervoert moet worden. In de wettelijke regels staat dat een vrachtwagenchauffeur niet te veel in één keer mag vervoeren. Hoeveel je mag vervoeren kan een chauffeur berekenen met de 1000-puntentabel. Daar lees je iets verder in deze toolbox meer over. Vervoert de chauffeur te veel gevaarlijke stoffen? Dan kan hij een boete krijgen. De chauffeur is verantwoordelijk voor het vervoer. Heb je een gevaarlijke stof niet aangemeld, dan neemt de chauffeur het dus niet mee.

Houd hiermee rekening:

 • Meld altijd dat je gevaarlijke stoffen wilt laten vervoeren.
 • Geef aan om welke stoffen (productnaam) het gaat en hoeveel je ervan wilt laten vervoeren.
 • Zorg dat er een juist etiket op de gevaarlijke stoffen staat.
 • Zet de gevaarlijke stoffen op een veilige plek zodat de chauffeur er goed bij kan en kan controleren wat hij mee moet nemen.

De 1000-puntentabel

In het ADR-reglement staat een vrijstellingsregeling voor het vervoer van beperkte hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Dit heet ook wel de 1000-puntentabel. Het vervoer van gevaarlijke stoffen moet binnen de 1000-punten vallen. De klasse waarin de gevaarlijke stof is ingedeeld samen met UN-nummer bepaalt in welke vervoerscategorie de stof valt. De vervoerscategorie geeft aan hoeveel punten per kilo of liter berekend moet worden. Uit deze berekening volgt dan weer hoeveel kilo of liter er maximaal vervoerd mag worden.

Klasse

De klasse waarin een gevaarlijke stof valt, vind je op het etiket in/bij het gevarensymbool. Ook het UN-nummer wordt op het etiket of de verpakking geschreven.

{afbeelding klasse}

 • Klasse 1: ontplofbare stoffen en voorwerpen.
 • Klasse 2: de gassen.
 • Klasse 3: brandbare vloeistoffen.
 • Klasse 4.1: brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet-explosieve toestand.
 • Klasse 4.2: voor zelfontbranding vatbare (pyrofore) stoffen.
 • Klasse 4.3: stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen.
 • Klasse 5.1: oxiderende stoffen.
 • Klasse 5.2: organische peroxides.
 • Klasse 6.1: giftige stoffen.
 • Klasse 6.2: besmettelijke (infectueuze) stoffen.
 • Klasse 7: radioactieve stoffen.
 • Klasse 8: bijtende (corrosieve) stoffen.
 • Klasse 9: diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen.

Vervoerscategorieën

 • Categorie 0: verboden te vervoeren volgens de 1000-puntenregel.
 • Categorie 1: 50 punten per kilo of liter.
 • Categorie 2: 3 punten per kilo of liter.
 • Categorie 3: 1 punt per kilo of liter.
 • Categorie 4: onbeperkt te vervoeren volgens de 100-puntenregel.

Hieronder volgen twee voorbeelden.

Voorbeeld 1: Ik laad 4 vaten van 200 liter, gevuld met diesel (UN1202, dieselolie, kl.3, PG III). Deze valt onder vervoerscategorie 3, dus 800 liter x 1 punt = 800 punten. Deze lading mag vervoerd worden volgens de 1000-puntenregel.

Voorbeeld 2: Ik laad een gaskooi met 20 flessen propaan 10,5kg, 2 flessen BioPropaan 9,5 kg en 5 flessen propaan 33kg. Gassen vallen onder vervoerscategorie 2, dus 395 kg x 3 punten = 1185 punten. Deze lading mag dus niet in één vrachtwagen vervoerd worden.

Wat moet je doen met verpakkingen waar geen gevarenetiket meer op zit? Deze mogen niet vervoerd worden. Er kan namelijk niet bepaald worden wat de verdere verwerking ervan is. Zorg ervoor dat je eerst uitzoekt wat er in de verpakking zit, zet dit op de verpakking (inclusief gevarenpictogram) en meld het dan aan om te vervoeren.

Als transport binnen de 1000-puntenregeling valt, dan gelden de volgende verplichtingen:

Het transportdocument moet worden voorzien van een berekening van de hoeveelheden per vervoerscategorie.

Het voertuig moet ventilatie hebben.

Er moet een verzegelde en goedgekeurde (poeder) brandblusser met een minimum capaciteit van 2kg zijn.

Er is een rookverbod in en bij het voertuig.

Gebruik goedgekeurde verpakkingen met UN-kenmerk.

De verpakking heeft het juiste etiket (ook lege verpakkingen).

Let op bij het scheiden van gevaarlijke stoffen.

No items found.