CROW500

Gepubliceerd op: Feb 03, 2023
Voor het laatst bijgewerkt op: Feb 03, 2023

Nederland ligt vol met kabels en leidingen. En aan die kabels en leidingen wordt dagelijks gewerkt, om ze te vervangen of om nieuwe aan te leggen. Tijdens dat werk willen we geen schade veroorzaken. Schade is gevaarlijk voor ons en zorgt voor hinder bij de omgeving.

In deze toolbox lees je hoe je veilig en schadevrij werkt bij kabels en leidingen volgens de CROW500. We gaan in op wat dit betekent voor de voorbereiding en tijdens de uitvoering.

CROW500

In de CROW500 staat wat, wanneer en door wie gedaan moet worden om zorgvuldig te graven.

Voorbereiding

Net zoals bij bewust veilig werken, begint het beperken van het risico op graafschade al in het voortraject. Het voortraject bestaat uit verschillende fases:

  • Initiatieffase: de initiatiefnemer (de opdrachtgever) stelt voldoende tijd, budget en middelen beschikbaar om graafschades te beperken. Controleer in deze fase als calculator wat de opdrachtgever al heeft gedaan en wat er wordt verwacht van de opdrachtnemer. Controleer ook de nota van inlichtingen en spreek met elkaar af wat er gedaan moet worden in het geval van afwijkende situaties.
  • Onderzoeksfase: in deze fase wordt de risico-inventarisatie gemaakt, wordt het project beschreven en het programma van eisen opgesteld. Controleer als calculator alle informatie en de Eis-voorzorgsmaatregel.
  • Ontwerpfase: de ontwerper maakt een maatregelenplan op basis van de risico-inventarisatie en lokaliseert kabels en leidingen. Controleer als calculator of in het maatregelenplan per grondroeractiviteit de beheersmaatregel is toegevoegd, controleer of de kabels en leidingen op de tekening staan en kloppen met het ontwerp én controleer of een overzicht van afspraken met netbeheerders aanwezig is.
  • Werkvoorbereidingsfase: het uitvoeringsontwerp, risico-inventarisatie en maatregelenplan worden vertaald naar werkinstructies die door de graafploeg gebruikt worden. Draag deze instructies goed over aan de uitvoerder.

Werkinstructie

In de werkinstructie staat een overzicht van actuele gebiedsinformatie en risico’s, eventuele revisiegegevens van uitgevoerde werkzaamheden door (andere) netbeheerders zoals een omgelegde of tijdelijk buiten bedrijf gestelde kabel of leiding werkafspraken tussen verschillende partijen, wijze van grondroering, waar en wanneer kabels gelokaliseerd moeten worden en met wie contact opgenomen kan worden als er een Eis-voorzorgsmaatregel is.

Uitvoering

Zorg als uitvoerder voor een geldige KLIC-melding en bekijk of de Eis-voorzorgsmaatregelen afgehandeld zijn. Je moet ook een graafmelding hebben, je herkent deze melding aan het nummer dat begint met de letter G. Draag vervolgens alles goed over aan de graafploeg, zodat zij veilig kunnen werken.

Soms staan kabels en leidingen niet op de tekening of op de KLIC. Gebeurt dit op het project waar jij werkt? Dan moet je dit doorgeven aan de netbeheerder.

No items found.