Begeleidingsbrief

Gepubliceerd op: Feb 03, 2023
Voor het laatst bijgewerkt op: Feb 20, 2023

Regelmatig komen er tijdens ons werk grond- en afvalstoffen vrij. Dit alles moet afgevoerd worden naar een erkende verwerker of gebracht worden naar een depot voor tijdelijke opslag. Het maakt niet uit of je dat met een vrachtwagen of trekker wegbrengt, maar voor dat transport heb je een begeleidingsbrief (ook wel geleidebrief/biljet) nodig.

In deze toolbox leggen we uit wat een begeleidingsbrief is.

Verschillende kolommen

Een begeleidingsbrief bestaat uit verschillende kolommen. Hieronder leggen we de verschillende kolommen uit.

 • Kolom 1: in deze kolom staat de afzender die de grond- of afvalstoffen vervoerd. Dit is vaak de hoofdaannemer . Zijn wij ook de eigenaar van de stoffen? Dan zet je bij ontdoener een kruisje. In overige situaties zijn wij bemiddelaar of handelaar.
 • Kolom 2: deze kolom gaat over het factuuradres. Gaat het om vervoer in het kader van het besluit bodemkwaliteit? Dan moet in deze kolom de melder bij het meldpunt bodemkwaliteit ingevuld worden. Dit kan bijvoorbeeld de hoofdaannemer of de opdrachtgever zijn.
 • Kolom 3A: dit gaat over de ontdoener (altijd de eigenaar) van de grond- of afvalstoffen.
 • Kolom 3B: in dit deel vul je het adres waar de grond- of afvalstoffen geladen worden in. Bij ons komt het vaak voor dat deze stoffen langs een weg worden geladen. Schrijf in dit geval dan het dichtstbijzijnde adres op of de kruising of hectometerpaal.
 • Kolom 4A: bestaat uit de volgende mogelijkheden: route-inzameling (dit is bestemd voor afvalverwerkers waarbij het afval van meerdere partijen wordt samengevoegd in één vracht. Voor ons niet van toepassing), inzamelaarsregeling (voor bedrijfsafval waarbij ook het afval van meerdere partijen wordt samengevoegd). Hierbij kunnen repeterende vrachten voor ons van toepassing zijn.
 • Kolom 4B: hier vul je in waar de grond- of afvalstoffen naartoe worden gebracht (het adres van de erkende verwerker of het depotadres).
 • Kolom 5: deze kolom gaat over de vervoerder. Dat is de hoofdaannemer, maar kan ook een onderaannemer zijn. Ben je ook de ontdoener? Dan hoef je alleen vakje 1 of 2 aan te kruisen. Het adres mag dan leeg blijven. Wordt het vervoer door een externe vervoerder gedaan? Dan moet je deze in kolom 4A invullen.
 • Kolom 6: vul hier het afvalstroomnummer in. Dit is een uniek nummer, wordt geleverd door de ontvanger en bestaat uit 12 tekens. Ook moet hier een euralcode ingevuld worden. Deze bestaat uit 6 cijfers en komt uit de regeling Europese afvalstoffenlijst. En als laatste moeten het geschatte gewicht en de verwerkingsmethode ingevuld worden. Dit laatste staat op de achterkant van het formulier en is verdeeld in categorieën.

Repeterende vrachten

Repeterende vrachten zijn vrachten die van dezelfde partij en van hetzelfde adres worden vervoerd naar de verwerker of het depot. Gebeurt dit? Dan mag je de begeleidingsbrief een week lang (maandag – zondag) gebruiken. Voor iedere nieuwe week moet een nieuwe brief uitgegeven worden. Iedere vracht moet met datum en tijd van storten (eventueel met weegbon) worden toegevoegd.

Categorieën verwerkingsmethode

 • A. Bewaren/overslag
 • B. Direct toepassen of hergebruiken
 • C. Mechanisch of fysisch verwerken (bijvoorbeeld breken)
 • G. Storten
 • Categorie D en E zijn vaak niet van toepassing, tenzij het een sanering is of grond gereinigd wordt.

VIHB-nummer

In een aantal kolommen moet een VIHB-nummer ingevuld worden. Dit nummer staat voor de Landelijke lijst vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars en moet je gebruiken wanneer je handelt of bemiddelt in afval. Voor het krijgen van een VIHB-nummer moet je je registreren bij de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).

No items found.