Alleen werken

Gepubliceerd op: Jan 11, 2023
Voor het laatst bijgewerkt op: Jan 26, 2023

Alleen werken gebeurt vaak. Denk bijvoorbeeld aan de stratenmaker die de klus alleen doet. Of de verkeersregelaar die aan het begin van het project het verkeer regelt. Ook een chauffeur, onderhoudsmonteur, landmeter werkt alleen. Maar je werkt ook alleen als je collega’s verderop jou niet meer horen of zien. Alleen werken is een risico, je kunt niet direct hulp krijgen van een collega wanneer je dat nodig hebt.

In deze toolbox lees je waar je rekening mee moet houden als je alleen werkt. We noemen dat ook wel maatregelen die een risico verminderen.

Welke maatregelen kun je nemen?

Je mag alleen werken als je toestemming hebt gekregen van je leidinggevende. Vraag eerst aan je leidinggevende of alleen werken echt nodig is. We hebben namelijk liever dat je samen met iemand werkt dan alleen. Moet je alleen werken of ben je buiten gehoorafstand/gezichtsveld van je collega’s? Houd hier dan rekening mee:

 • Geef aan je leidinggevende door waar je wanneer bent en wanneer je weer weggaat. Ben jij leidinggevende? Bel dan af en toe de alleenwerker of ga langs.
 • Geef ook aan de BHV’er door als je alleen werkt en geef ook door waar je wanneer bent.
 • Neem altijd een mobiele telefoon of portofoon mee.
 • Doe voordat je met het werk begint de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA). Is het antwoord op een vraag nee, dan neem je contact op met je leidinggevende om te overleggen wat je moet doen.
 • Denk na over de risico’s zoals werken in de buurt van water, in een omgeving waar je agressie zou kunnen verwachten of waar aanrijdgevaar groot is. Is het volgens jou té gevaarlijk? Geef dan door dat je graag met iemand samenwerkt.
 • Zorg dat je weet waar de in- en uitgangen zijn en wat de vluchtroute is.
 • Gebeuren er tijdens het werk onverwachte dingen en ontstaan daardoor nieuwe risico’s? Neem dan contact op met je leidinggevende.

Een verkeersregelaar werkt vaak alleen aan het begin van de weg. Bij een rustig verkeerspunt kan hij of zij minder snel hulp krijgen.

Een alleenwerker kan niet terugvallen op collega’s bij gevaar of een ongeval. Neem als leidinggevende regelmatig contact op met je collega om te vragen waar hij aan het werk is.

Wanneer mag je alleen werken?

 • Als je 18 jaar of ouder bent.
 • Als je de juiste opleiding en certificaten hebt.
 • Als je geen ziekte zoals epilepsie hebt of medicijnen gebruikt die het reactievermogen verminderen. 

Waar en waarmee mag je niet alleen werken?

 • In besloten ruimtes met gevaar voor verstikking, brand of explosie.
 • Met gevaarlijke stoffen die licht ontvlambaar of acuut giftig zijn.
 • Werken aan onder spanning (elektriciteit).
 • Werken met gevaarlijke machines en gereedschappen.
No items found.